Törvény

A Victoria webáruház szabályzata

2022. július 13-án

I. Definíciók

A Szabályzatban használt kifejezések jelentése:

1. Vásárló - az a természetes személy, jogi személy vagy nem jogi személy szervezeti egység, akinek külön rendelkezései cselekvőképességet biztosítanak, és aki az Áruházban megrendelést ad le;

2. Polgári Törvénykönyv – 1964. április 23-i törvény (Jogi Közlöny 16. szám, 93. tétel, módosításokkal);

3. Szabályzat - jelen Szabályzat a Viktoriia webáruház részeként történő elektronikus szolgáltatások nyújtására;

4. Online Áruház (Üzlet) - a viktoriia.pl címen elérhető weboldal, amelyen keresztül az Ügyfél különösen Megrendeléseket adhat le;

5. Áruk - a Webáruházban bemutatott termékek;

6. Adásvételi szerződés - a Viktoriia és a Vevő között létrejött, a Polgári Törvénykönyv szerinti Áru adásvételére irányuló szerződés, amely az Áruház weboldalán keresztül jön létre;

7. Fogyasztói jogokról szóló törvény - a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény (2014. évi Jogi Közlöny, 827. tétel);

8. Törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról - az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (Hivatalos Közlöny, 144. sz., 1204. pont, módosított);

9. Megrendelés - A Vevő akaratnyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, különös tekintettel az Áru típusára és mennyiségére.

II. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Szabályzat határozza meg a viktoria.pl weboldalon elérhető webáruház használatának szabályait.

2.2. Jelen Szabályzat az 1. sz. törvény 8. -a alapján.

2.3. A viktoriia.pl címen működő online áruházat Viktoriia Tsyhan vezeti, Viktoriia Tsyhan néven vállalkozást vezet, a Gazdasági Tevékenységek Központi Nyilvántartásában és Információiban (CEIDG), NIP 1182261177, REGON: 525173620, a miniszter vezeti. felelős a gazdaságért. Cégcím: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó.

2.4. Ez a szabályzat különösen a következőket határozza meg:

a) az online áruház részeként történő regisztráció és a fiók használatának szabályai;

b) az online áruházban elérhető termékek elektronikus lefoglalásának feltételei;

c) az online áruház részeként elektronikusan leadott Megrendelések feltételei;

d) a Webáruház részeként nyújtott szolgáltatások igénybevételével adásvételi szerződés megkötésének szabályait.

2.5. A webáruház használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél által használt ICT rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:

a) Az Internet Explorer 8-as vagy újabb verziója engedélyezett JavaScripttel, vagy

b) Google Chrome, Opera vagy Mozilla Firefox engedélyezett JavaScripttel,

c) a képernyő minimális felbontása 1024 x 768 pixel.

2.6. Az online áruház használatához a Vásárlónak önállóan hozzá kell férnie egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez vagy végberendezéshez.

2.7. A hatályos jogszabályokkal összhangban a Viktoriia fenntartja a jogot, hogy az Internetes áruházon keresztüli szolgáltatásait 18 éven felüli személyekre korlátozza. Ebben az esetben a potenciális ügyfelek értesítést kapnak a fentiekről.

2.8. Az ügyfelek a jelen Szabályzatot bármikor elérhetik a viktoria.pl weboldal főoldalán található hivatkozáson keresztül, valamint letölthetik és kinyomtathatják.

2.9. Az Áruház weboldalain közölt információk, különös tekintettel azok leírásaira, műszaki és funkcionális paramétereire és áraira, szerződéskötésre való felhívásnak minősülnek a cikk értelmében. 71. §-a alapján.

III. A Webáruház használatának szabályai

3.1. A Webáruház használatának megkezdésének feltétele a keretein belüli regisztráció.

3.2. A regisztráció az Áruház egyik oldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

3.3. A regisztráció feltétele a Szabályzatban foglaltakhoz való hozzájárulás és a kötelezően megjelölt személyes adatok megadása.

3.4. A Viktoriia azonnali hatállyal megfoszthatja a Vásárlót a Webáruház használatának jogától, valamint korlátozhatja hozzáférését a Webáruház egyes vagy összes forrásához, amennyiben az Ügyfél megszegi a Szabályzatot, így különösen amikor az Ügyfél:

a) a webáruházban való regisztráció során valótlan, pontatlan vagy elavult adatot adott meg, amely félrevezető vagy harmadik személy jogait sérti,

b) a webáruházon keresztül harmadik személyek személyiségi jogait, így különösen a webáruház más vásárlóinak személyiségi jogait megsértette,

c) más olyan magatartást tanúsít, amelyről a Viktoria úgy véli, hogy nem egyeztethető össze a vonatkozó jogszabályokkal vagy az internethasználat általános elveivel, vagy sérti a Viktoria jó hírnevét.

3.5. Az a személy, akit megfosztottak a webáruház használatának jogától, a Viktoriia előzetes hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra.

3.6. A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a Webáruház megteszi a nyújtott szolgáltatások biztonságát veszélyeztetettség mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, különös tekintettel a megelőzésre. az interneten küldött személyes adatok illetéktelen személyek általi megszerzése és módosítása.

3.7. Az ügyfél köteles különösen:

a) ne biztosítson és ne továbbítson törvény által tiltott tartalmat, például erőszakot, rágalmazó vagy harmadik felek személyiségi és egyéb jogait sértő tartalmat,

b) a Webáruházat működését nem zavaró módon, így különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával használja,

c) nem tesz olyan lépéseket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy közzététele az Online Áruház részeként,

d) a Webáruházat más vásárlók és a Viktoria számára nem kényelmetlen módon használni,

e) az Internetes áruház részeként közzétett tartalmat kizárólag személyes használatra használja fel,

f) az Internetes áruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, a Szabályzatban foglaltakkal, valamint az internethasználat általános elveivel összhangban használja.

IV. Adásvételi szerződés megkötésének eljárása

4.1. Az online áruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötéséhez fel kell lépnie a viktoria.pl weboldalra, ki kell választania a termékeket, további technikai lépéseket megtéve a Vevőnek megjelenő üzenetek és a weboldalon elérhető információk alapján.

4.2. A megrendelt Áruk Vásárló általi kiválasztása a kosárba helyezéssel történik.

4.3. Megrendelés leadásakor - a "Megrendelem" gomb megnyomásáig - a Megrendelőnek lehetősége van a megadott adatok módosítására és az Áruk kiválasztásánál. Ehhez kövesse az Ügyfélnek megjelenő üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat.

4.4. Miután a Webáruházat használó Ügyfél megadja az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott Megrendelés összesítője. A leadott Megrendelés összesítője a következőket tartalmazza:

a) a megrendelés tárgyát,

b) a megrendelt termékek vagy szolgáltatások egységára és teljes ára, beleértve a szállítási költségeket és a járulékos költségeket (ha vannak),

c) választott fizetési mód,

d) a választott kézbesítési módot.

4.5. A Megrendelés elküldéséhez szükséges a Szabályzatban foglaltak elfogadása, a kötelezően megjelölt személyes adatok megadása és a „Vásárlás megerősítése” gomb megnyomása.

4.6. A Megrendelés Megrendelő általi elküldése akaratnyilatkozat a Viktoriia-val adásvételi szerződés megkötésére, a Szabályzatnak megfelelően.

4.7. A Megrendelő a Megrendelés leadását követően „Megrendelés visszaigazolása” című e-mailt kap, amely tartalmazza a Megrendelés minden lényeges elemének végleges visszaigazolását.

4.8. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az Ügyfél megkapja a fent említett e-mailt.

4.9. Az adásvételi szerződés lengyel nyelven, a Szabályzatnak megfelelő tartalommal jön létre.

V. Szállítás

5.1. Azon országok listája, ahová áruinkat szállítjuk, a szállítási információs oldalon található. A kiszállítás a Megrendelő által a Megrendelés leadásakor megadott címre történik.

5.2. A megrendelt Áruk kiszállítása postai úton vagy futárszolgálattal történik. A szállítási költségek a weboldalunkon találhatók. Ezen felül a szállítási költségek a Megrendelés leadásakor kerülnek feltüntetésre.

5.3. A szállítási határidő a választott szállítási módtól függ. A szállítási határidőkről a fuvarozók weboldalain tájékozódhat.

5.4. Az ügyfelek a jelen Szabályzatot bármikor elérhetik a viktoria.pl weboldal főoldalán található hivatkozáson keresztül, valamint letölthetik és kinyomtathatják.

5.5. Az Áruértékesítésre vonatkozó Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megszilárdítása, biztonságba helyezése, közlése és az Ügyfél felé történő megerősítése úgy történik, hogy a Vásárlót a megadott e-mail címre elküldi, és az Árut tartalmazó csomaghoz csatolja a vásárlást igazoló dokumentumot.

VI. Árak és fizetési módok

6.1. Az Áruk ára lengyel zlotyban értendő, és minden összetevőt tartalmaz, beleértve az ÁFA-t (a mérték megadásával), a vámokat és az összes többi összetevőt.

6.2. A vásárlónak lehetősége van az ár megfizetésére:

a) bankszámlaszámra történő átutalással,

b) fizetés a PayU SA rendszerben,

c) fizetés a Przelewy24 rendszerben,

d) fizetés a paynow rendszerben.

e) Visa, MasterCard fizetési kártyával történő fizetés (a hitelkártya terhelése a rendelés leadásakor történik),

f) átvételkor,

g) halasztott fizetés (7 nap) - csak iskolák, költségvetési egységek és állami intézmények esetében,

h) fizetés a PayPal rendszerben,

i) fizetés a Revolut rendszerben.

VII. Elállási jog

A szerződéstől való elállás (visszaküldés) FOGYASZTÓ ÜGYFELEKKEL:

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

A szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a termék birtokába került, vagy amikor a fuvarozótól eltérő, az Ön által megjelölt harmadik személy birtokába került.

Elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) közölnie kell velünk a jelen szerződéstől való elállási döntését. Az információkat a következő címre kell elküldeni: Viktoriia Tsyhan, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa vagy a contact.viktoriia.pl címen található űrlapunkon keresztül.

A szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt tájékoztatást küld elállási jogának gyakorlásáról.

Szerződéstől való elállás (visszaküldés) nem FOGYASZTÓ VEVŐKKEL (vállalkozókra és intézményekre vonatkozik):

A vállalkozókkal kötött szerződésekben a hibaszavatossági elvekre és a minőségi garanciákra vonatkozó előírásokat közvetlenül a Polgári Törvénykönyv 556-581. cikkében elfogadott megfogalmazásban fogadják el.

A szerződéstől való elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes fizetést, beleértve az áruk kiszállításának költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az Ön által választott szállítási módból erednek, amely nem az általa kínált legolcsóbb normál szállítási mód. nekünk), haladéktalanul és minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor arról a döntéséről értesültünk, hogy gyakorolja a jelen szerződéstől való elállási jogát. A fizetést ugyanazzal a fizetési móddal térítjük vissza, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg; mindenesetre ezzel a visszaküldéssel kapcsolatban semmilyen díj nem terheli Önt. A visszatérítést visszatarthatjuk a termék átvételéig, vagy amíg Ön igazolja a visszaküldést, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Kérjük, küldje vissza vagy adja át a terméket Viktoriia Tsyhan, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó, azonnal, de legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor Ön tájékoztatott bennünket a jelen szerződéstől való elállásáról. A határidő betartható, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. Önnek kell állnia a termék visszaküldésének közvetlen költségét. Ön csak azért felelős, ha a tárgy értékcsökkenése a tárgy jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő felhasználásból ered.

VIII. Panaszok az árukkal kapcsolatban

8.1. A Viktoriia, mint eladó felelősséggel tartozik a Művészet értelmében fogyasztónak minősülő Ügyfél felé. 22. §-a [1] bekezdése szerint, a Ptk.-ban meghatározott mértékig kellékszavatossági jogviszony keretében.

8.2. Az Ügyfél törvényben vagy jelen Szabályzatban biztosított jogainak megsértéséből eredő panaszokat a contact.viktoriia.pl kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kell jelenteni. A Viktoriia vállalja, hogy minden panaszt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem volt lehetséges, ezen időszakon belül tájékoztatja az Ügyfelet a panasz elbírálásáról.

IX. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok

9.1. A Viktoriia a mindenkori technikai tudásból adódóan lépéseket tesz az Áruház rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében, és vállalja, hogy a vásárlók által jelzett szabálytalanságokat ésszerű időn belül megszünteti.

9.2. A vásárló köteles haladéktalanul értesíteni a Viktoriia-t, ha a Webáruház weboldalának működésében bármilyen szabálytalanságot vagy fennakadást észlel.

9.3. Az Áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokat a Vásárló írásban jelezheti az alábbi címen: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó vagy e-mailben a contact.viktoriia.pl címen.

9.4. A panaszban a Vásárlónak meg kell adnia vezeték- és vezetéknevét, levelezési címét, az Áruház működésével kapcsolatos rendellenességek típusát és időpontját.

9.5. A Viktoriia vállalja, hogy minden panaszt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem volt lehetséges, ezen időszakon belül tájékoztatja az Ügyfelet a panasz elbírálásáról.

X. Záró rendelkezések

10.1. A Viktoriia és az Art. értelmében fogyasztónak minősülő Ügyfél között felmerülő viták rendezése. 22. [1] bekezdésében foglaltakat, a Polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az illetékes bíróságokhoz kell benyújtani.

10.2. A Viktoriia és az Art. értelmében fogyasztónak nem minősülő Ügyfél között felmerülő viták rendezése. 22. [1] bekezdése alapján a Viktoria székhelye szerint illetékes bírósághoz nyújtja be.

10.3. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény rendelkezései és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadók.