Zásady ochrany osobných údajov

zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov, ktoré od vás získa internetový obchod Viktoriia , prevádzkovaný na adrese viktoria.pl (ďalej len Webová stránka) spoločnosťou Viktoriia Tsyhan so sídlom vo Varšave, Chmielna 2 lok. 31, (ďalej len Internetový obchod).

Internetový obchod vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil rešpektovanie vášho súkromia a ochranu poskytnutých osobných údajov pri používaní webovej stránky a nákupoch v rámci obchodu a za týmto účelom podniká všetky potrebné kroky.

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je Viktoriia Tsyhan so sídlom vo Varšave, Chmielna 2 lok. 31, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti pod číslom REGON: 525173620. Vaše osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.) spracúvame len v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, a to najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1–88) Nasledujúce ustanovenia definujú druh, rozsah a účel zhromažďovania, používania a spracúvania osobných údajov údaje podľa:

Victoria Tsyhanová
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Varšava

Radi by sme zdôraznili, že prenos údajov na internete podlieha bezpečnostným medzerám, preto nie je možné na sto percent zabezpečiť prístup tretích strán k týmto údajom.

Aké údaje zhromažďuje internetový obchod automaticky pri používaní Webovej stránky?

Internetový obchod automaticky nezhromažďuje žiadne údaje, okrem údajov obsiahnutých v súboroch cookie pri používaní Webovej stránky.

Cookies sú malé textové súbory odosielané internetovým obchodom a uložené vo vašom počítači, ktoré obsahujú určité informácie súvisiace s vaším používaním webovej stránky a internetového obchodu. Súbory cookie používané internetovým obchodom môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa vymažú pri zatvorení prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sa uložia aj po ukončení používania webovej stránky a používajú sa na ukladanie informácií, ako je vaše heslo alebo prihlasovacie meno, čo zrýchľuje a uľahčuje používanie webovej lokality.

V každom prípade môžete zablokovať inštaláciu cookies alebo vymazať trvalé cookies pomocou príslušných možností vášho webového prehliadača. V prípade problémov vám odporúčame použiť súbor pomocníka prehliadača alebo kontaktovať výrobcu prehliadača, ktorý používate.

Okrem cookies môže internetový obchod zhromažďovať aj údaje, ktoré zvyčajne zhromažďujú správcovia internetových systémov v rámci takzvaných cookies. protokoly alebo protokolové súbory. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu okrem iného zahŕňať: Vaša IP adresa, typ platformy a webového prehliadača, poskytovateľ internetu a adresa webovej stránky, z ktorej ste pristupovali na webovú stránku. Niektoré podstránky v rámci Webovej lokality a iné komunikačné prostriedky s vami môžu obsahovať takzvané cookies. „web beacons“ (tzv. elektronické obrázky). Web beacons vám umožňujú získavať informácie ako napríklad IP adresa počítača, na ktorom bola stránka, na ktorej bol web beacon zverejnený, URL číslo stránky, čas načítania stránky, typ prehliadača, ako aj informácie obsiahnuté v cookies, s cieľom posúdiť efektivitu našich služieb.reklamy. Tieto údaje budú archivované a použité na štatistickú analýzu a vyhodnotenie globálnej návštevnosti používateľov webovej stránky. Tieto údaje sa nebudú spájať s Vami poskytnutými osobnými údajmi.

komponenty Google

Internetový obchod používa nasledujúce komponenty poskytované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“:

Google Analytics je nástroj na webovú analýzu. Používa tzv „cookies“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu toho, ako používate internetový obchod. Informácie generované súbormi cookie, napríklad čas, miesto a frekvencia návštev webovej stránky, spolu s IP adresou sa prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie používania navštívených stránok internetového obchodu, na zostavovanie správ o aktivite v našom obchode a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním obchodu. Spoločnosť Google môže tieto údaje preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretia strana spracúva tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Podľa vlastného vyhlásenia spoločnosti Google nebude za žiadnych okolností spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Inštalácii cookies môžete zabrániť vykonaním príslušných nastavení vo vašom webovom prehliadači.

Facebook pluginy

Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení na Facebook, tento portál používa informácie zhromaždené zásuvným modulom nainštalovaným v našom obchode na identifikáciu konkrétnej stránky, ktorá bola navštívená, a priraďuje tieto informácie k vášmu účtu na Facebooku. Napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“ sa tieto informácie prenesú do osobného účtu používateľa na Facebooku a tam sa uložia.

Informácie o tom, že ste navštívili náš internetový obchod, budú odoslané aj na Facebook. To sa deje bez ohľadu na to, či kliknete na doplnok Facebook alebo nie. Ak chcete zabrániť prenosu a ukladaniu takýchto údajov o vašich aktivitách v našom Internetovom obchode cez Facebook, odporúčame vám, aby ste sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásili z Facebooku.

Informácie o ochrane údajov na Facebooku poskytujú podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov Facebookom, o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia.

Aké údaje zhromažďuje internetový obchod pri registrácii a nákupoch?

Internetový obchod bude od vás prostredníctvom webovej stránky a iných foriem komunikácie pri nákupoch a registrácii na webovej stránke získavať nasledujúce osobné údaje:

 1. priezvisko a meno,
 2. adresu
 3. emailová adresa
 4. Telefónne číslo
 5. dátum narodenia - nepovinné

Okrem toho môže internetový obchod zhromažďovať od používateľov nasledujúce informácie, aby mohol vystaviť faktúru s DPH:

 1. meno spoločnosti
 2. adresa firmy
 3. číslo nip

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné a vyžaduje si váš súhlas a je nevyhnutné len na realizáciu vyššie uvedených účelov. Zdôrazňujeme, že tieto údaje nemusíte uvádzať, ak nechcete využiť vyššie uvedené možnosti.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Ak chcete uplatniť toto právo, použite možnosti vo svojom účte alebo zavolajte na číslo +48 22 270 10 98.

Marketing online obchodu

Ak ste s tým súhlasili (prihlásenie sa na odber newslettera), Vami poskytnutá e-mailová adresa bude použitá na marketingové účely vlastných produktov obchodu Viktoriia . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Zdieľanie informácií

Za účelom plnenia zmluvy môže internetový obchod zdieľať od vás získané údaje s nasledujúcimi subjektmi:

 • Poľská pošta
 • Kuriér
 • prevádzkovateľov platobných systémov

V takýchto prípadoch je množstvo prenesených dát obmedzené na požadované minimum.

Ak ste s tým súhlasili, môže internetový obchod zdieľať od vás získané údaje s nasledujúcimi subjektmi:

 • Ceneo.pl Sp. z o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň

za účelom zhromažďovania názorov na obchod Viktoriia .

Ak chcete svoj súhlas v tejto súvislosti odvolať, pošlite nám túto informáciu prostredníctvom kontaktného formulára contact.viktoria.pl.

Okrem toho môžu byť informácie, ktoré poskytnete, sprístupnené príslušným orgánom verejnej moci, ak to vyžadujú platné zákony.

Technické opatrenia a vaše povinnosti

Internetový obchod vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie vašich údajov a ich ochranu pred konaním tretích osôb. Na ochranu vašich informácií používame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia servera, pripojenia a lokality. Všetky spojenia súvisiace s vašimi elektronickými platbami, ak si vyberiete túto možnosť, budú uskutočnené prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného spojenia.

Opatrenia, ktoré podnikneme, však nemusia byť dostatočné, ak sami nebudete dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Predovšetkým musíte uchovať svoje prihlasovacie meno a heslo na webovú stránku v tajnosti a neprezradiť ich tretím stranám. Upozorňujeme, že internetový obchod vás nebude žiadať o ich poskytnutie, s výnimkou ich poskytnutia pri prihlásení na Webovú stránku. Aby ste zabránili neoprávneným osobám používať váš účet, po použití webovej stránky sa odhláste.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Svoje údaje máte možnosť kedykoľvek prezerať a upravovať v rámci Webovej stránky, po prihlásení pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla. Ak zabudnete heslo alebo máte iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na adrese: contact.viktoria.pl.

Máte právo požadovať informácie o obsahu údajov, ktoré sú o vás uložené, ako aj právo požadovať zmenu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, ako aj právo na opravu chýb, doplnenie alebo aktualizáciu vašich údajov. Máte tiež možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. Na tento účel nás prosím kontaktujte na adrese: contact.viktoria.pl.

Iné webové stránky

Webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od webovej stránky a nie sú žiadnym spôsobom kontrolované internetovým obchodom. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, s ktorými vám odporúčame sa oboznámiť. Internetový obchod nezodpovedá za pravidlá nakladania s údajmi na týchto webových stránkach.

Otázky a obavy

Otázky a výhrady týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete zaslať na adresu: contact.viktoria.pl.